Vacature doctorandi (in Dutch)

Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde zoekt

GEDREVEN ONDERZOEKERS/DOCTORANDI (m/v)

In het domein van

Projectmanagement en Operationeel Onderzoek

Te starten tussen 01/09/2013 en 01/10/2013

____________________

Onderzoeksdomein

De onderzoeksgroep “Operations Research and Scheduling” voert onderzoek uit in de volgende domeinen:

 • Projectplanning: planning van bouw- en andere projecten met beperkte hulpmiddelen als alternatief voor de commerciële software planningspakketten zoals MS Project, PrimaVera, ProTrack, …
 • Risico Analyse: Het meten van het risico en de impact daarvan op tijd en kosten in een project
 • Projectopvolging: opvolging van tijd en kosten van een project tijdens uitvoering d.m.v. Earned Value Management, ...

Dit onderzoeksdomein staat bekend onder verschillende namen zoals "Dynamic Scheduling" of "Integrated Project Controls" en wordt uitvoerig besproken op de website  van onze onderzoeksgroep via www.projectmanagement.ugent.be. De gebruikte methodologie wordt in de literatuur omvat als Operationeel Onderzoek, Combinatorische Optimalisatie, Computer Science, ...

Inhoud onderzoeksproject

Momenteel zijn er in de onderzoeksgroep meerdere vacatures voor een onderzoeksproject met als titel:

“Searching for static and dynamic project drivers to predict and control the impact of management/contingency reserve on a project’s success”.

Dit onderzoeksproject kadert in een groter onderzoeksproject waarover meer uitleg hier beschikbaar is.

Het project bouwt verder op ervaring in de onderzoeksgroep dat werd opgebouwd aan de hand van doctoraten. Door middel van het ontwikkelen van algoritmes zal de nauwkeurigheid van een projectplan gekoppeld worden aan projectrisicomanagement en projectopvolging. De student zal efficiënte manieren van projectbeheersing ontwikkelen die toepasbaar zijn in een ruime waaier van sectoren (bouwsector, IT, diensten, ...) aan de hand van algoritmes, simulatiestudies en praktische case studies. De onderzoeksthema’s zullen steeds gekoppeld worden aan de praktijk d.m.v. de bedrijfsthema’s gedefinieerd bij PMI Belgium (www.pmi-belgium.be).

Dit onderzoeksproject wordt ondersteund door George Washington University (US), University College London (UK) en CERN (Switzerland) waarmee samenwerking mogelijk is. Voorlopige onderzoeksresultaten zullen verspreid worden via Project Management Knowledge Center (www.pmknowledgecenter.com), en op internationale conferenties, zoals de www.evm-europe.eu conference.

De doelstelling van dit project ligt in het ontwerp van efficiënte algoritmes én algemene managementprincipes, die toepasbaar zijn in academische en praktijkgerelateerde project-omgevingen. Het project bouwt verder op ervaring in de onderzoeksgroep dat werd opgebouwd in samenwerking met PMI Belgium en talrijke doctoraten.

De looptijd van het project is 4 jaar met als doelstelling het bekomen van een doctoraat.

Meer uitleg i.v.m. de onderzoeksonderwerpen is beschikbaar op aanvraag d.m.v. een gesprek.

Functieomschrijving

 • Je voert academisch en toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek uit, in het domein van Operationeel Onderzoek (optimalisatie, beslissingskunde, kwantitatieve beslissings-technieken, …).
 • Je ontwikkelt nieuwe concepten, algoritmes en toepassingen in het expertisedomein van optimalisatie, met een nadruk op de planning en controle van projecten.
 • Je mikt op het behalen van een doctoraat, na ongeveer 4 jaar wetenschappelijk onderzoek.
 • Je bent bereid om een aantal oefeningen sessies (Nederlands) te geven aan handels-ingenieurs en/of burgerlijk ingenieurs.

Profiel

 • Je hebt een dynamische persoonlijkheid en een kwantitatieve aanpak.
 • Je bent houder van een universitair diploma (bij voorkeur handelsingenieur, toegepaste economische wetenschappen, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur of licentiaat informatica).
 • Je hebt een ruime interesse voor optimalisatie toepassingen en je wil heel graag wetenschappelijk onderzoek verrichten in dit domein.
 • Je bent vertrouwd met minstens één hogere programmeertaal (bv. C, C++, Visual Basic, Java) of je bent bereid om hiervoor inspanningen te leveren.
 • Je kan zelfstandig, accuraat en planmatig werken.
 • Je beschikt over een zeer goede kennis van de Nederlandse én Engelse taal (zowel mondeling als schriftelijk).

Aanbod

 • Een jonge, dynamische en stimulerende werkomgeving.
 • Een contract als voltijds wetenschappelijk medewerker binnen de UGent.
 • Contact en samenwerking met toonaangevende nationale en internationale onderzoeksgroepen en bedrijven.
 • Mogelijkheid om onderzoeksresultaten voor te stellen op belangrijke internationale conferenties.
 • Extra-legale voordelen: fietsvergoeding voor woon-werkverkeer; voordelen in het GUSB en de studentenrestaurants van de UGent.

Deadline

Opgelet: De eerste interview ronde met 7 geïnteresseerden werd eind maart afgesloten waarbij reeds 1 kandidaat werd geselecteerd en nog 1 kandidaat in de selectieronde zit. Dankzij bijkomende middelen wordt een tweede reeks van interviews voorzien. Op basis van de beschikbare kandidaten zal ten laatste eind augustus een beslissing genomen worden.

Websites

Als aankomend onderzoeker is en blijft het moeilijk om een goed en duidelijk beeld te vormen van het onderzoeksthema. Een echt duidelijk beeld kan uiteraard maar gevormd worden tijdens het onderzoek, maar om toch al een beeld te schetsen, worden hieronder een aantal websites geplaatst die rechtstreeks of onrechtstreeks met het onderzoeksdomein te maken hebben:

 • Onze OR&S onderzoeksgroep waar je mogelijks terecht komt. 
 • Website PM Knowledge Center, het online leerplatform rond dynamic scheduling. 
 • Website OR-AS dat gevalideerde onderzoeksresultaten omzet in bedrijfstoepassingen, waarbij ProTrack de belangrijkste toepassing is.
 • Website P2 Engine, de tool voor en door onderzoekers.
 • Website EVM Europe, de organisatie die onderzoekers én praktijkmensen verenigt
 • Website van het boek dat onze inspanningen samenvat op een luchtige manier.

Interesse?

Vraag vrijblijvend een gesprek aan met Prof. Mario Vanhoucke, promotor van het onderzoek, via mario.vanhoucke@ugent.be.

Stuur een mail of uw CV naar
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Secretariaat Vakroep EB08,
t.a.v. Mario Vanhoucke,
Tweekerkenstraat 2, 9000 Gent.